Bankové služby

Bankové služby nám umožňujú používať peniaze jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie.
Vo finančnom hospodárení nastávajú niekedy situácie, kedy firma nemá dostatok financií a preto si musí požičať cudzie zdroje.
Prioritou, ktorú pomáhame určiť klientovi je, na akú dlhú dobu financie firma potrebuje, na aký účel ich potrebuje použiť ( nie vždy je potrebné určiť účel) a
ochota poskytnúť prípadné zabezpečenie pri poskytnutí financií.
Na základe týchto informácií a informácií o histórií a bonite klienta vieme vybrať správny typ úveru, prípadne aj konkrétnu banku, ktorá tento typ úveru poskytuje za najvýhodnejších podmienok.
V súčasnosti existuje množstvo druhov úverov. Z časového hľadiska ich rozdeľujeme na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Pri niektorých typoch úverov je zabezpečenie nutné, no nie však vo všetkých prípadoch.
Okrem úverov banky poskytujú aj faktoring, forfaiting a finančný leasing.
Pri sprostredkovaní bankového úveru sa zameriavame predovšetkým na potreby a požiadavky klienta.
Ponúkame komplexné služby s vybavovaním úveru. Okrem sprostredkovania vhodnej banky a typu úveru je najpodstatnejšia príprava podkladov pre banku.

Vypracovanie podkladov pre banku zahŕňa:

  • plánovanie úverovej stratégie
  • vyhotovenie charakteristiky firmy
  • vypracovanie finančnej analýzy
  • vypracovanie Cashflow plánu
  • vypracovanie projektu za účelom financovania
  • kompletizácia dokladov a dokumentov potrebných pre banku
  • vypracovanie podnikateľského zámeru
  • úradné overovanie dokladov
  • a iné …

Pri žiadosti klienta o úver sa ho snažíme čo najviac odbremeniť a preto preberáme všetku komunikáciu s bankou – až do schválenia úveru, pričom klienta
priebežne informujeme o stave jeho žiadosti o úver. Návšteva banky klientom je teda väčšinou potrebná až po schválení úveru, kedy klient prichádza
priamo na podpis zmluvy o poskytnutí úveru.

Ak máte záujem o bankové služby alebo informácie ohľadom bankových služieb, kontaktujte nás!