Sprostredkovateľská činnosť

Našou činnosťou sa sústreďujeme na sprostredkovanie efektívnych riešení s profesionálnym prístupom, v čo najkratšom čase, jednoducho a bezpečne.

Najväčšou prioritou je poskytnúť odborné poradenské služby tak, aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu a rozširovať svoje obchodné pôsobenie.

Firma Mali invest, s.r.o. sa zaoberá sprostredkovateľskou činnosťou:

  • v oblasti obchodu
  • v oblasti služieb

V oblasti služieb sa prevažne venujeme sprostredkovaniu bankových služieb, ktoré sú spojené s vybavovaním úverov a financovaním projektov z bankových aj nebankových subjektov.

Okrem bankových služieb však dokážeme klientovi pomôcť so sprostredkovaním v akejkoľvek oblasti.

Ku každému klientovi pristupujeme osobitne a spoločne hľadáme najlepšie a najvýhodnejšie riešenia.