Finančný leasing

Finančný leasing je alternatívna forma výhodného financovania nehnuteľného aj hnuteľného majetku prostredníctvom rady produktov vrátane finančného a operatívneho leasingu, úveru alebo splátkového predaja.

Výhody leasingu:

 • nahrádza nedostatok vlastného kapitálu
 • v prípade dostatočného množstva kapitálu ho umožňuje použiť na iné účely
 • rozširuje investičné možnosti
 • zvýhodňuje odpisovanie
 • menšie nároky na cash – flow klienta
 • jednoduchšie získanie

Finančný leasing poskytujeme cez nášho partnera VÚB LEASING.
Vďaka našej dlhodobej spolupráci s týmto partnerom Vám vieme pomôcť upraviť výšku požadovanej akontácie alebo úrokov, rovnako ako aj natiahnuť dobu splácania v prípade potreby.

Predmetom leasingu môžu byť:

Hnuteľné veci:

 • Stroje a priemyselné zariadenia:
 • Počítače a kancelárska technika
 • Nákladné vozidlá, ťahače, prívesy
 • Osobné automobily
 • Úžitkové automobily
 • Lode, lietadlá, železničné vozidlá
 • Ostatné

Nehnuteľné veci (vždy s pozemkom):

 • Priemyselné budovy
 • Administratívne budovy
 • Hotely, reštaurácie, rekreačné zariadenia
 • Verejné budovy

Ak máte záujem o finančný leasing alebo informácie ohľadom finančného leasingu, kontaktujte nás!