Developerská činnosť

  • Vypracovanie projektov
  • Štúdie
  • Podpora riešenia stavebnej problematiky
  • Ekonomický dozor
  • Komplexné staviteľské riešenie