Nebankové služby

Keďže naša spoločnosť sa finančnými službami zaoberá už niekoľko rokov a požiadavky klientov stále rastú, rozhodli sme sa rozšíriť naše portfólium služieb aj o poskytovanie nebankových úverov.
Momentálne poskytujeme finančné služby prevažne podnikateľským subjektom , čiže firmám a podnikateľom – živnostníkom.
Okrem klasických typov úverov, ktorými financujeme našim klientom ich obchodné a podnikateľské aktivity, ponúkame aj úver „SPECIAL“ pre tých, ktorí si v týchto klasických úveroch nenašli svoju predstavu a variantu. Na poskytovanie našich služieb využívame prostriedky výlučne z privátneho sektoru.

Ponúkame nasledovné typy úverov:

ÚVER „SHORT“

 • poskytuje sa na dobu 1 – 3 mesiacov
 • ručenie závisí od výšky úveru
 • ideálne riešenie:
  • na preklenutie lehoty pri schvaľovaní bankového úveru
  • pri dlhých splatnostiach vystavených faktúr
  • pre krytie krátkodobého nedostatku peňazí
  • pri čakaní na daňové preplatky

ÚVER „LONG“

 • poskytuje sa na dobu 6 – 12 mesiacov
 • ručenie závisí od výšky úveru
 • ideálne riešenie:
  • na nákup tovaru
  • na nákup hnuteľného majetku
  • na konsolidáciu záväzkov
  • na rekonštrukciu

ÚVER „SPECIAL“

 • poskytuje sa na dobu, ktorú si klient určí sám (nie však dlhšie ako 1 rok)
 • ručenie závisí od výšky úveru
 • ideálne riešenie:
  • nečakaných situácií
  • individuálnych potrieb

Ak máte záujem o nebankové služby alebo informácie ohľadom nebankových služieb, kontaktujte nás!